ЗА НАС

Кои сме ние?

Заложна къща CDT  предоставя  бързи кредити, обезпечени със залог върху движимо имущество.  Да предоставим качествена услуга на клиента, като му гарантираме висока степен на сигурност и неприкосновеност на вещите, е от първостепенна важност. НАШИТЕ УСЛОВИЯ   за отпускане на залог са ПРОЗРАЧНИ  и ЯСНО  разбираеми. Вашите ценности ще бъдат компетентно оценени от опитни професионалисти и след проверка на състоянието им за тях ще Ви бъде предложена най-добрата цена на залог.

Важно е да знаете,че:

Работата ни е съобразена изцяло с „Наредбата за дейността на заложните къщи”, както и с всички останали разпоредби на българското законодателство. Характерът на дейността на заложните къщи налага необходимостта от предоставяне на документ за самоличност от страна на всеки клиент.   Фирмата ни  е вписана в „Регистъра на администраторите  на лични данни и на водените от тях регистри“, което ни дава право да боравим с тях, а високият морал на служителите ни Ви гарантира тяхното опазване и липсата на каквито и да било злоупотреби с тях.

Силните ни страни са:  коректност,  прозрачни и ясни условия, ниски лихви, индивидуален подход към всеки клиент и не на последно място – уважение към вещите Ви, гарантирано със съхранението им в защитени и добре охранявани трезори.

Можете да бъдете сигурни, че проявяваме максимално разбиране към невъзможността за плащане на лихвите в уговорения срок. Изчакването, което правим, е над законово уредения 7 -дневен срок. Достатъчно е да ни уведомите за това, за да намерим компромисен вариант. Освен финансова невъзможност се случва и забравяне на падеж, затова ние ще Ви напомним  чрез телефонно обаждане. За целта трябва само да  ни оставите телефонен номер за обратна връзка.

При нас може да получите:

– Бързи кредити,  обезпечени  със залог върху движимо имущество

– Оценка на антикварни и съвременни, ценни вещи

– Богат избор от ценности, златна и сребърна бижутерия, стоки за бита и мобилни устройства

Офисът ни е стилен и модерен, с  24-часови охрана и видеоконтрол   за вашето спокойствие. Разположен е в открито и светло помещение, на оживено и комуникативно място.

Сред приятната обстановка ще намерите приятелско отношение.

Очакваме Ви!

1 thought on “ЗА НАС

  1. […] adapaleno e clindamicina[…]

    adapaleno e clindamicina

Comments are closed.